Hikayemiz

2016 yılında başlayan serüvenimiz; el yapımı deri kapaklı kişiselleştirilmiş not defterleri üretme fikrine dönüşmesi uzun sürmedi... Önceleri el yapımı özel tasarım ve malzemelerden ürettiğimiz defterlerle çalışmalarımızı yürütürken neden? daha kaliteli ve prestijli defterler üretmeyelim ki dedik! Bu düşünce beraberinde deri, ip ve belkide dünyanın en eski defter yapım tekniklerini getirdi... Böylece Nippur Note oluşmaya başladı... Talha Büyüközer tarafından el emeği ile üretilen bu defterler, her yıl belirli sayıda tüm dünyada satışa çıkarılmaktadır.

Nippur Note...

Yazıyı icat eden antik Sümer uygarlığının merkez şehirlerinden biri olan Nippur şehrinin tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar uzanmaktadır. 1889 yılında başlayan kazılarla birlikte Orta Doğu'daki bilimsel kazı çalışmalarının merkezi olmuştur. İnsanlık tarihine ışık tutan antik Sümer metinlerinin %80 kadarı, yaklaşık 30.000, çivi yazısı ile yazılmış kil tablet bu şehirde bulunmuştur. İlk yasanın oluşması, ilk meclis, ilk öğrenim hayatı ve birçok konuda ilklerin Sümer uygarlığında yer aldığı; o zamandan kalan ve hala okunabilen bu tabletlerden tespit edilebilmiştir... Yazının insanlık tarihindeki bu etkisi göz önüne alındığında yazı ile ilgili bir ürün tasarlamaya başladığımızda, kullanıcılara ismin ilham verecek nitelike olmasını istedik. Ve böylelikle NİPPUR ismine karar verdik...

Belgelerimiz

EU Ecolabel nedir? Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çeşitli çevre etiketlerinin hazırlanması ve yaygınlaştırılması üzerine, bütün üye ülkeler için geçerli olacak AB çevre etiketi geliştirilmesi çalışmaları başlatılmış; bunun sonucunda Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı Tüzüğü ile çevre etiket sistemi kurulmuştur. Bir çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu göstermektedir. Etiketi, bağımsız bir organ olan Avrupa Birliği Eko-Etiket Kurulu ekolojik kıstasları ve üretimin tüm aşamalarını göz önünde bulundurarak vermektedir. Kıstasların belirlenmesinde ürün için ham madde seçiminden, imalata, dağıtımına, tüketimine ve kullanımı bittiğinde geri dönüşümünün sağlanmasına kadar olan bütün evreler dikkate alınmaktadır.

Pefc Nedir?
Orman belgelendirme onay programı (PEFC), sürdürülebilir orman yönetimini tarafsız üçüncü parti orman sertifikasyonları aracılığıyla destek veren bir programdır. Pefc; Coc-Orman koruma ve gözetim zinciri, ham ürünün ormandan tüketiciye gelene kadar ki; işleme, dönüştürme, üretim gibi tüm süreçlerin başarıyla gerçekleştiğini taahhüt eden bir sistemdir. PEFC, alıcılara kağıt ve orman ürünlerini devamlı şekilde bir orman meydana gelimine güvenlik mekanizması meydana getirmek adına sunmaktadır. PEFC belgesi, kullanmakta olduğunuz kağıdın sürdürülebilir ormanlardan tedarik edilen selülozdan yapıldığını, imalat aşamasında orman kaynakları ile alakalı nüfusun sosyal ve ekonomik refahına uygun biçimde davranıldığını gösterir.

 

ECF nedir? (%100Elemental Chlorine Free) Odun hamuru ağartma için klor dioksit kullanan bir tekniktir. Ağartma işlemi sırasında element klor gazı kullanmaz ve dioksin ve dioksin benzeri bileşiklerin, kansorejen etkisini önler.

Yurtdışı gönderilerimizde DHL Express güvencesi ile dünyanın heryerine...

nippurnote.com © 2018 | Design by goplan.net

Yurtiçi gönderilerimizde MNG kargo güvencesi...